HR & Juridisch Advies

Jobcentre Harderwijk heeft eigen HR & Juridische Adviseurs in dienst.  Met deze extra dienstverlening hebben wij alle expertise in huis om organisaties zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Te denken valt aan advies voor reorganisaties, ontslagrecht, Wet Werk & Zekerheid, ziekte en verzuim, etc.

 

Voor meer informatie, neem contact op met Marion Hess.