Voor u als opdrachtgever

Ook opdrachtgevers hebben er voordeel van. Zo zijn zij volledig gevrijwaard van het risico op inleners- of ketenaansprakelijkheid. Ze hebben geen omkijken naar de fiscale en juridische zaken en hebben geen administratieve rompslomp.

Risico’s werkgevers

 • Het kan gebeuren dat de werkgever jou klaarblijkelijk in loondienst heeft en dat er dus geen sprake is van een tijdelijk dienstverband.
 • De werkgever is niet gevrijwaard van ketenaansprakelijkheid.
 • De werkgever moet zelf opdrachtovereenkomsten samenstellen of nagaan of deze voldoen aan de laatste wetswijzigingen.
 • Meer administratieve en juridische rompslomp.
 • Omzet- en winstderving bij ziekte of uitval, transitievergoeding
 • Hoge(re) kosten om aanvullende expertise (advocaten/juristen/HR) in te huren
 • Minder flexibiliteit (op-/afschalen van personeel)
 • Kosten achteraf: loonbelasting en sociale lasten

De voordelen voor jouw opdrachtgevers

 • Zekerheid: Timeflex is fiscaal en juridisch werkgever.
 • Geen risico op inleners- of ketenaansprakelijkheid.
 • Geen aanname van opdracht vereist.
 • Geen administratieve rompslomp.
 • Geen omkijken naar ziekterisico en -begeleiding.
 • Arbeidscontract met de ZZP’er volgens NBBU-cao.
 • Facturering op basis van gewerkte uren.