FAQ

Wat als mijn vraag hier niet tussen staat?

Je kunt voor meer informatie over onze dienstverlening altijd contact opnemen met onze Helpdesk. We helpen je graag bij eventuele onduidelijkheden. Bel ons gerust op 020 – 240 55 33 of mail ons via info@timeflex.nl.

Werkgevers

Welke cao hanteert Timeflex?

Timeflex is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Alle medewerkers bij Timeflex vallen onder de NBBU cao. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de cao waarbij het bedrijf is aangesloten. Zo zijn de inlenerbeloning en andere primaire voorwaarden minimaal gelijk aan de medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Zijn jullie NEN- gecertificeerd?

Naast de brancheorganisatie NBBU is Timeflex aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid. We voldoen aan de NEN 4400-1-normering. Belangrijke, erkende criteria voor een goed en betrouwbaar payrollbureau. Het certificaat is te vinden onder downloads.

Hoe wordt het tarief bepaald?

Wij werken met een zogenaamde omrekenfactor. Deze is opgebouwd uit de loonsom, alle reserveringen en onze fee. Dat wil zeggen, de omrekenfactor is inclusief vakantiegeld, vakantiedagen, pensioen, alle fiscale en sociale lasten, eventuele ziekte en de marge. Het bruto uurloon maal de omrekenfactor is het all-in tarief. Zo weet u op voorhand precies wat de werknemer u per uur kost. Geen verassingen achteraf!

Wat is inlenersaansprakelijkheid?

De inlenersaansprakelijkheid houdt in dat de inlener (de werkgever) aansprakelijk kan worden gesteld voor de loonheffingen en de omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskracht deze heffing niet betaalt. Timeflex is aangesloten bij de NBBU en is NEN 4400-1 gecertificeerd. Hierdoor is de opdrachtgever gevrijwaard van enige inlenersaansprakelijkheid.

Wordt er gekeken naar de arbeidshistorie van de medewerker?

Indien een medewerker over gaat naar een payrollcontract moet de payrollonderneming de reeds gewerkte periode meenemen als arbeidshistorie in de fase bepaling, indien er geen onderbreking is geweest van 6 maanden.

Kan een payrollkracht elk moment starten?

Ja, dat kan op ieder moment. Zodra een payrollkracht bij ons wordt aangemeld maken wij de gehele administratie in orde. Wij nemen contact met op met de medewerker om alles af te handelen. Er wordt een persoonlijk dossier opgebouwd en we kunnen de medewerker dezelfde dag nog voorzien van de benodigde documentatie.

Hoe geef ik gewerkte uren door?

Voor het registreren van de gewerkte uren maken wij gebruik van een beveiligd online urensysteem. Dit kan zo worden ingericht dat de medewerker zijn/haar gewerkte uren invult en dat de opdrachtgever deze enkel hoeft goed te keuren. De opdrachtgever kan ook zelf de uren invullen, waarna bij goedkeuring van de medewerker deze uren meegaan met de verloning.

Werknemers

Payrolling, wat houdt dat in?

Payrolling houdt in dat je formeel in dienst komt bij Timeflex, maar dat je werkt bij één of meerdere opdrachtgevers. Wij maken het arbeidscontract op, betalen het salaris uit en verzorgen alle administratieve en fiscale zaken. Je bouwt bij ons ook vakantiedagen en een pensioen op. En bij ziekte of ongeval heb je recht op een ziekte-uitkering.

Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?

Wij betalen het salaris wekelijks of 4-wekelijks uit. Zo ontvang je binnen een week je salaris over de voorgaande gewerkte week.

Wanneer ontvang ik mijn loonstrook?

Bij elke uitbetaling van het salaris ontvang je per mail de bijhorende loonstrook. Deze is tevens te downloaden in het online urensysteem.

Wat moet ik doen bij ziekte?

Indien je onverhoopt ziek wordt, dien je dit op de eerste ziektedag telefonisch voor 8.30 uur te melden bij de opdrachtgever én bij Timeflex. Wij dragen zorg voor de uitbetaling van het ziektegeld. Zodra je weer hersteld bent, dien je je weer telefonisch beter te melden bij Timeflex, óók wanneer je niet direct zult werken omdat je bijvoorbeeld niet ingepland bent.

Krijg ik ook vakantiegeld?

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op vakantiegeld en jij dus ook als werknemer van Timeflex. Het vakantiegeld bedraagt 8% over het reguliere brutoloon. Vakantiegeld wordt uitbetaald in mei en eventueel in november op aanvraag.

Bouw ik ook vakantiedagen op?

Wij reserveren een percentage boven het bruto uurloon als compensatie voor vakantiedagen. Als je op vakantie wilt, dien je dit te overleggen met de opdrachtgever. Wanneer er genoeg reserveringen voor vakantiedagen zijn opgebouwd, kun je bij Timeflex vervolgens het verzoek doen voor doorbetaling bij vakantie. Wie een volledig jaar heeft gewerkt, heeft recht op 24 doorbetaalde vakantiedagen. Om verzekerd te zijn van een tijdige uitbetaling, is het raadzaam om de vrije dagen tenminste twee weken van tevoren door te geven aan Timeflex.

Hoe zit het met pensioen?

Bij Timeflex bouw je na een half jaar nadat je in dienst bent automatisch een basispensioen op bij de StiPP. Hier hoef je niks voor te doen, dit wordt voor jou geregeld. Na 1,5 jaar of langer via een uitzendovereenkomst te hebben gewerkt, gaat de Pluspensioenregeling in. Voor meer informatie over de pensioenregeling van StiPP kun je terecht op hun website.

Bouw ik ook vakantiedagen op?

Wij reserveren een percentage boven het bruto uurloon als compensatie voor vakantiedagen. Als je op vakantie wilt, dien je dit te overleggen met de opdrachtgever. Wanneer er genoeg reserveringen voor vakantiedagen zijn opgebouwd, kun je bij Timeflex vervolgens het verzoek doen voor doorbetaling bij vakantie. Wie een volledig jaar heeft gewerkt, heeft recht op 24 doorbetaalde vakantiedagen. Om verzekerd te zijn van een tijdige uitbetaling, is het raadzaam om de vrije dagen tenminste twee weken van tevoren door te geven aan Timeflex.

Freelance/ZZP

Wat houdt Private Timeflex in?

Als jij je aansluit bij Private Timeflex, blijf je gewoon zelfstandig. Timeflex wordt ‘slechts’ fiscaal en juridisch jouw werkgever. Dat betekent dat jij zelf nauwelijks omkijken hebt naar financiën en administratie. Wij zorgen voor de contracten en alle bijkomende verplichtingen.

Hoe bepaal ik mijn uurtarief?

Je gaat als ZZP’er aan de slag. Maar welk uurtarief ga je hanteren? Een belangrijke vraag, want als je teveel vraagt, prijs je jezelf uit de markt. Maar met een te laag tarief maak je misschien wel te weinig winst. Bereken het met onze calculator aan de hand van het bruto uurloon wat je wilt verdienen. De omrekeningsfactor houdt rekening met alle verplichte lasten welke wij voor jou afdragen. Hier heb je zelf dus geen omkijken meer naar.

Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?

Wij betalen het salaris wekelijks uit. Zo ontvang je binnen 7 dagen je geld en wordt het debiteurenbeheer volledig uit handen genomen door Timeflex. Je hoeft dus niet langer meer de wachten op niet-betalende opdrachtgevers.

Payrolling, wat houdt dat in?

Payrolling houdt in dat je formeel in dienst komt bij Timeflex, maar dat je werkt bij een of meerdere opdrachtgevers. Wij verzorgen alle administratieve en fiscale zaken. En regelen jouw factureringen en de betalingen. Je bouwt bij ons ook vakantiedagen en een pensioen op. En bij ziekte of ongeval heb je recht op een ziekte-uitkering. Het mooie van payrolling is, dat mensen de flexibiliteit hebben om te werken bij diverse organisaties en zo een rede ervaring opdoen.

Meerdere opdrachtgevers, hoe houd ik het overzicht?

Alle gewerkte uren worden zijn allemaal op 1 loonstrook terug te vinden. De uren zijn per opdrachtgever onderverdeeld ook al vraag je verschillende tarieven bij meerdere opdrachtgevers.

Als ZZP’ers heb ik toch meerdere opdrachtgevers nodig?

Nee, 1 opdrachtgevers is voldoende. Wil je als ZZP’er voor de belastingdienst worden beschouwd als zelfstandig ondernemer? Dan heb je drie of meer opdrachtgevers nodig. Niet bij Private Timeflex! Bij ons is één opdrachtgever voldoende om te kunnen werken. Je hebt ook geen KvK-nummer, geen btw-nummer en geen VAR-verklaring nodig.

Wat zijn de grootste risico’s voor mij als werknemer (ZZP’er)?

 • Je kan niet voldoen aan de vooropgesteld opdrachtovereenkomst. Hierdoor word je door de Belastingdienst gezien als werknemer en mag je niet meer als zelfstandige werkzaamheden verrichten.
 • Achteraf gezien had je meer opdrachturen nodig voor een opdracht, maar je krijgt een vooraf overeengekomen vast all-in tarief.
 • Het ondernemersrisico ligt bij jou zelf
 • Opdrachtgevers huren minder snel een ZZP’er in vanwege de risico’s.
 • Geen werk meer en geen recht op uitkering.
 • Terugbetalen van verschuldigde belastingen

Wat zijn de grootse risico’s voor mijn werkgever (opdrachtgever)?

 • Het kan gebeuren dat de werkgever jou klaarblijkelijk in loondienst heeft en dat er dus geen sprake is van een tijdelijk dienstverband.
 • De werkgever is niet gevrijwaard van ketenaansprakelijkheid.
 • De ZZP’er is met terugwerkende kracht in dienst van de onderneming en heeft daarbij recht op loondoorbetaling en uitkering bij ziekte.
 • De werkgever moet zelf opdrachtovereenkomsten samenstellen of nagaan of deze voldoen aan de laatste wetswijzigingen.
 • Omzet- en winstderving bij ziekte of uitval, transitievergoeding enz.
 • Hoge(re) kosten om aanvullende expertise (advocaten/juristen/HR) in te huren.
 • Kosten achteraf: loonbelasting en sociale lasten.

Wat zijn mijn grootste voordelen als zelfstandige?

Als jij je aansluit bij Private Timeflex, blijf je gewoon zelfstandig. Timeflex wordt fiscaal en juridisch jouw werkgever. Dat betekent dat jij zelf nauwelijks omkijken hebt naar financiën en administratie. Wij zorgen voor de contracten en alle bijkomende verplichtingen. We verzorgen jouw salarisbetaling, de betaling van vakantiedagen, het vakantiegeld én de ziekte-uitkering. Inderdaad, je bent verzekerd in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. In geval van ziekte kun je bovendien rekenen op Arbo-inzet. Zodat je snel weer (volledig) aan het werk kunt. Je hoeft dus niet zelf een dure AOV af te sluiten; dat scheelt!

Voordelen voor jouw opdrachtgever

Ook jouw opdrachtgevers hebben er voordeel van. Ze zijn volledig gevrijwaard van het risico op inleners- of ketenaansprakelijkheid. Hebben ze geen omkijken naar de fiscale en juridische zaken. En hebben geen administratieve rompslomp. Zij kunnen jou dus probleemloos inschakelen.

Wat doet Timeflex niet?

Opdrachtgevers voor je zoeken. Jouw tarief bepalen (dat kun je prima zelf, met behulp van onze calculator). En natuurlijk voer je zelf de opdrachten uit. De risico zijn voor ons. Kortom: wél de vrijheid, niet de onzekerheid. Je kunt je tijd dus optimaal benutten om je vak uit te oefenen. Werk dat voldoening geeft en waarin jij uitblinkt.